Tradiční svatby na Kykladách – jak probíhají a co je třeba vědět

Kyperské ostrovy se těší zdravé populaci obyvatel, kteří jsou silně vázáni k tradičním kulturním hodnotám, stejně jako k lokálním obyčejům. Svatby jsou tam obzvláště oslavované a slavnostní události. Na Kykladách představují tradiční svatby zajímavou kombinaci tradičních rituálů a moderních trendů. Tento článek poskytne detailní informace o tom, jak tradiční svatba na Kykladách probíhá a co se na ní děje. Také se dozvíte, jaké jsou tradiční požadavky a obyčeje, které se musí dodržovat.

Přípravy a vybavení

Přípravy na tradiční svatbu na Kykladách mohou být náročné. Hosté, oděvy, přípravky na svatbu, obřad a pohoštění pro hosty obvykle vyžadují hodně příprav. Někteří místní ženichové a nevěsty navštíví příbuzné a známé, aby si s nimi vyměnili požehnání a dobrou vůli. Navštíví také světského kněze nebo proroka, aby je požehnal.

Vybavení pro tradiční svatbu na Kykladách je také důležité. Přestože místní tradice nevyžadují, aby nevěsta a ženich nosili bílé, mnoho mladých párů stále vybírá klasický bílý oděv pro své šaty. Dále, obřadní síň bývá zdobena kyticemi, záclonami a jinými tradičními dekoracemi. Hosté obvykle nosí květinové dekorace, aby obřadu dodali tradiční ráz.

Rituály a obřady

Rituály a obřady jsou stále silnou součástí tradičních svateb na Kykladách. Už před samotnou svatbou se provádí množství rituálů a obřadů. Například před svatbou se obě rodiny scházejí v kostele, kde se uskuteční obřad křtu. Po obřadu obvykle následují oslava a slavnostní hostina.

Poté, co novomanželé vstoupí do svatebního sálu, mají k dispozici hosty, kteří se chtějí přivítat se slovem blahopřání. Mezi rituály a obřady, které se během svatby provádějí, patří také zapalování svíček, obřízka prstů a vykonávání tradičního tančíce. Tanec obvykle vede rodina novomanželů a ostatní se k nim připojí. Poté následuje slavnostní hostina a oslava.

Oslava a hosté

Oslava svatby na Kykladách se většinou odehrává na tradičním venkovském místě, jako je církevní nádvoří nebo často na veřejném náměstí. Místo bývá obvykle ozdobené stuhami a prapory se svatebními motivy, které jsou vyrobeny z tradičních lokálních materiálů. Hosté se obvykle oblékají do lidových krojů a přinášejí dary pro novomanžele.

Na oslavu jsou pozváni jak rodina, tak přátelé, kteří se účastní tradičních svatebních hrátek. Hrátky, v nichž se účastní i děti, jsou pro Kyklády typické a jsou zaměřené na získání dárků pro novomanžele a zábavu hostů. Některé z těchto tradičních her jsou místní verze hry „Hádej, kdo je to“ a zpívání písní. Když jsou hrátky u konce, hosté se obvykle shromáždí na místě oslavy, aby představili novomanželům své gratulace a dary.