Náboženství ve Vietnamu: Buddhismus, taoismus a křesťanství

Vietnam je jednou z nejstarších kultur na jihovýchodní Asii. V posledních staletích se v zemi objevilo mnoho náboženství a víry. Mezi ty nejdůležitější patří buddhismus, taoismus a křesťanství. Tyto tři náboženství se vzájemně ovlivňují a poskytují víceúhlý pohled na svět. V tomto článku se pokusíme objasnit, jak tyto tři víry ovlivňují průběh vietnamského života.

Buddhismus ve Vietnamu

Buddhismus ve Vietnamu je starověké náboženství s velmi dlouhou historií. Říká se, že buddhismus se do Vietnamu dostal už v 1. století n. l., kdy byl přinesen císařem Han. Od té doby se stal jedním z nejdůležitějších náboženství ve Vietnamu a byl přijat i mezi místními obyvateli.

V buddhismu jsou dva hlavní proudy: theraváda a mahajana. Theraváda je více zakořeněná ve Vietnamu, ačkoli oba jsou praktikovány. Buddhismus byl velmi důležitý pro vývoj vietnamské kultury, jak to dokazuje množství buddhistických chrámů po celém Vietnamu. Buddhismus ještě dodnes zůstává hlavním náboženstvím ve Vietnamu a mnoho Vietnamců praktikuje tento druh náboženství. Je to kombinace mnoha starověkých a moderních buddhistických tradic, která je stále populární u obyvatel Vietnamu.

Taoismus ve Vietnamu

Taoismus je v Vietnamu velmi rozšířené náboženství, které převzalo mnoho tradic z čínského taoismu. Věří se, že všechny věci v přírodě i lidském světě jsou součástí jedné velké síly, kterou nazývají Tao. Taoismus učí, že každý člověk, který se pozorně snaží pochopit své okolí, může dosáhnout rovnováhy mezi vnitřním a vnějším světem. Taoismus vyžaduje, aby lidé respektovali a ochraňovali všechny formy života, jako důsledek jeho odmítání agrese a násilí. Taoismus je také jedním z nejvíce pozitivních náboženství, které učí, že všechny aspekty života by měly spolupracovat na vytváření a udržování rovnováhy. Taoisté se také domnívají, že všechny věci jsou spojeny, takže by se všichni měli snažit udržovat harmonii mezi přírodou a lidstvem. Taoismus má také velký vliv na způsob, jakým Vietnamci chápou své okolí, s mnoha tradicemi, jako je meditace a filozofie, které jsou součástí jejich kultury.

Křesťanství ve Vietnamu

Křesťanství ve Vietnamu se šíří již několik desetiletí, ale je stále poměrně malou částí vietnamské populace. Podle údajů z roku 2018 přibližně 7,2% obyvatel Vietnamu tvořili křesťané, včetně přibližně 2,6% katolíků. Křesťanství v Vietnamu bylo rozšířeno především misionáři a je silně integrováno spolu s ostatními náboženstvími, jako je buddhismus a taoismus. Křesťanské kostely a komunity se nacházejí po celém Vietnamu, zejména ve městech a obcích.

Křesťanství bylo v Vietnamu tradičně kritizováno za svou vliv na společnost. Bylo to obzvláště patrné během vietnamské občanské války, kdy vláda vyvinula silné opatření proti vietnamským křesťanům, včetně zabavení jejich kostelů a zákazu náboženských obřadů. Nicméně, v poslední době se vláda začala zavazovat k většímu respektu křesťanské víry a náboženským obřadům. Křesťanství se stává stále zřetelnějším aspektem vietnamské společnosti, která přijímá jeho hodnoty a vliv.

Vzájemný vliv náboženství

Vliv náboženství na Vietnam je významný. Od pradávna se buddhismus, taoismus a křesťanství mísí a vytváří vynikající kulturní poklad, který definuje historii Vietnamu.

Vzájemné příbuzenské vztahy mezi těmito náboženstvími jsou proto vhodné k pochopení a jsou příkladem toho, jak božská síla může zapůsobit na společnost. Buddhismus přinesl svým následovníkům intelektuální podněty a duchovní moudrost, zatímco taoismus vtiskl následovníkům nádech mírového životního stylu. Křesťanské nauky, které byly kdysi Vietnamci přijaty a uznány, nezanechaly méně vlivu. Spojení těchto tří náboženství mělo pozitivní vliv na všechny části vietnamské společnosti a dodalo jí silný duchovní základ.

Život ve Vietnamu

Život ve Vietnamu je poznamenán náboženskou rozmanitostí. Buddhismus je nejrozšířenějším náboženstvím v zemi. Většina obyvatel Vietnamu je buddhistů a hlavní svátky se slaví podle buddhistického lunárního kalendáře. Kromě buddhismu je také oblíben taoismus, což je staré náboženství s kořeny v Číně. Jeho hlavními rysy jsou harmonie s přírodou a jeho kdysi pozitivní přístup k životu. Křesťanství má také rostoucí počet vyznavačů ve Vietnamu. Křesťanští misionáři přišli do země v 16. století a postupně se rozšířili po celém Vietnamu. Dnes je v zemi mnoho kostelů, které mohou obyvatelé navštěvovat.