Kyprska architektura – historie v kamenných stavebách

Kypr je ostrovní stát se bohatou historií. Jeho architektura je známá po celém světě a je založena na kamenných stavbách, které jsou velice staré. Tyto stavby se datují až do doby bronzové, což je zhruba 3200 př. n. l. Proslavily se také během antického Řecka, kdy obdivovali místní umění a kulturu. Kyprská architektura se také stala počátkem pro vlivy řeckých a římských architektonických stylů.

Kyprské stavby z doby bronzové

Kyprské stavby z doby bronzové představují jednu z nejvýznamnějších kapitol kyperských staveb, jež se datují do období 2 600 – 1 000 př.n.l. Jedná se o velmi starobylou část historie Kyprska, kde se návštěvníci mohou setkat s některými z nejstarších kamenných staveb. Nejznámější jsou paláce, stavby sloužící obětím, hrobky a pozůstatky hradů. Kyprské paláce se vyznačují monumentálností a krásou, jsou korunovány místními zvláštními malbami. Mezi nejznámější patří Vouni Palace, situovaný na severním svahu vrchu, nebo Khirokitia, zvaný též „Hrad kamene“. Khirokitia byla obklopena hradbou, jež byla obehnána osmi otvory, a byla pohřbívána v hrobce. Některé z těchto staveb jsou i dnes vykopávány a restaurovány, aby byly mohly být uchovány pro budoucí generace.

Umění a kultura Kyprské architektury

Kyprská architektura je pevně spojena s historií ostrova a jeho tradiční kulturou. Architekti na Kypr používali materiály a technologie, které jsou od pradávna oblíbené na ostrově, jako je kámen a dřevo. Nejběžnějším obydlím byly domy z kamene nebo zděné stavby, které občas zdobily bohaté ornamenty. Jejich vzhled představoval symboliku připomínající bohy a bohyně. Kyprská architektura se navíc neomezovala pouze na domy. Též se uplatňovala v mnoha chrámech a chrámových stavbách. Tyto stavby byly občas doplněny nádhernými obrazy a sochami, které vyjadřovaly náboženské věrouky obyvatel ostrova. Výsledkem byly nádherné a jedinečné umělecké díla, která dodnes obdivují milovníci kyprské kultury.

Vliv řeckých a římských stylů

Řecký a římský styly měly na Kyprskou architekturu zásadní vliv. Řecké styly se postupně vyvinuly během období antického Řecka a jsou charakterizovány velkými sloupy, které se vyskytují na všech stranách budovy. Místní vlivy byly také zřejmé ve způsobu, jakým byly konstrukční prvky uspořádány, jako například řecká řada, která byla použita pro vytvoření řady malých, kulatých sloupů v přední části budovy.

Římský styl se stal dominantním vlivem v Kyprské architektuře od 1. století př.n.l. až do doby vlády zdejších římských císařů. Římský styl se vyznačoval velkými množstvími sloupů, které byly použity k zesílení stěn budovy. Kromě toho byly navrženy i mnoho kamenných soch, které byly umístěny na obou stranách budovy. Jedním z nejznámějších příkladů římského stylu v Kyprské architektuře je Paphos Castle, který byl postaven v 11. století.