Historie města Katanie

Město Katanie se nachází na jihu Itálie, na ostrově Sicílie a je to třetí největší město v Itálii. Jsou tu 3000 let staré dějiny, které se datují až do starověkého Řecka. Město bylo po staletí pod vládou Řeků, Římanů a Arabů a bylo také královským sídlem. Během své historie prošlo město Katanie mnoha útoky a ničivými zemětřeseními. To vše nám dnes poskytuje pohled na zajímavou historii města Katanie.

Starověké řecko a katanie

Starověké řecko bylo klíčovým regionem pro vznik a vývoj města Katanie. Katanie se první zmínky o ní dostávají okolo roku 730 př. n. l., kdy byla založena jako etruská kolonie jménem Katar. Byla založena na východním pobřeží Sicílie a byla známá pro své obchodní a loďařské dovednosti. V 8. století př. n. l. byla dobyta gréckými řeckými městy a stala se centrem pro antickou kulturu. Katanie se stala silnou městskou republikou pod kontrolou řeckých panovníků, jako je Hieron I. a Dionysios I. Ve 4. století př. n. l. byl Katar postupně dobyt Římany, kteří se jej ujali a vytvořili z něj opět silnou městskou republiku. Pozůstatky starověkého řeckého období jsou stále viditelné v Katanii dodnes, včetně hradby, středověkého kostela sv. Agathy a mnoha místních muzeí.

Arabská vláda nad Katanií

Arabská vláda nad městem Katanie v Itálii trvala od 827 do 1078. Během tohoto období bylo toto město hlavním centrem arabských kultur a obchodu. Město bylo významným centrem pro křesťanskou náboženskou a kulturní výměnu mezi arabsky mluvícími oblastmi a Evropou. Arabská vláda byla podporována silnou muslimskou vírou, která v případě Katanie zahrnovala většinu obyvatel. Tato země byla podporována významnými vůdci, kteří zajistili, že město bude prosperovat. V průběhu let došlo k rozvoji v tomto městě, kde se používala arabská mluva, a tím byl posílen jeho arabský vliv. Za místní vlády vládl několik domů, včetně Abbadidů, Kalbidů a Fatimidů. Vládnoucí dynastie poskytla Katanii právní rámec a vybudovala silnou armádu. Tato vláda také zachovala liberální politiku k občanům, kteří byli buď muslimy, nebo křesťany.

Ničivé zemětřesení v Katanii

V roce 1693 se u města Katanie odehrálo ničivé zemětřesení, které oblasti způsobilo obrovskou škodu. Během několika minut bylo zničeno téměř 80% města, následovaly další ničivé zemětřesení v 18th a 19th století. Při zemětřesení v roce 1693 zemřelo více než 60 000 lidí a mnoho dalších bylo raněno nebo ztraceno. Toto zemětřesení bylo nejhorší v dějinách města a od té doby byly provedeny opatření k ochraně před takovou tragédií.

Nezapomeňme, že zemětřesení bylo vždy stále přítomno v historii města Katanie. Řada opatření proto byla provedena k posílení odolnosti města vůči ničivým zemětřesením. To zahrnuje vybudování městských odolností proti zemětřesením, posílení budov a vybudování moderního kontrolního a krizového řízení. Všechny tyto opatření umožňují městu Katanii bojovat proti dalším ničivým zemětřesením.